Registreerimine 5. juunil Pärnus toimuvale patsiendijuhendi „Info Alzheimeri tõvega inimestele ja
nende lähedastele“ koolitusele

Ootame 5. juunil 2019 algusega kell 13:00 Pärnu Sotsiaalkeskuse I korruse suures saalis (Metsa 10) dementsusega inimesi ning nende lähedasi, samuti kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid kui ka üldhooldekodude õendus- või hooldusvaldkonna spetsialiste patsiendijuhendi „Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele“ koolitusele.  

Koolituse teemad on:

  • dementsuse diagnoosimine, dementsusega kaasnevad kognitiivsed, psüühika ja käitumishäired, haiguse ennetamine;
  • eestkoste seadmise vajalikkusest;
  • toimetuleku toetamine, sotsiaalteenused, abisaamise võimalused, toetavad raviviisid, soovitused hooldajatele, keskkonna kohandused, abivahendid, toitumine;
  • dementsusega kaasnevad haigused, ravi ja ravi lõpetamine.
Koolitajad on dr. Jelena Leibur ( SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, juhataja),  Hanna-Stiina Heinmets (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla tegevusterapeut/dementsusega patsientide osakonna juhataja) ja Mare Aasmäe (Harju Maakohtu kohtujurist).

Koolitus on tasuta.  

Koolituse korraldaja ja finantseerija on Eesti Haigekassa, koolitust aitab organiseerida MTÜ Elu Dementsusega.  

Email again: