Dementsuse Infoliin on avatud alates 23.01.2019!  
Infoliini number on 6 446 440
Infoliinil nõustatakse dementsusega diagnoositud inimesi ja nende lähedasi, aga ka spetsialiste ja teenuseosutajaid. 

Infoliini pakub dementsusest puudutatud inimestele ja spetsialistidele vajalikku kuulamist, tuge ja praktilist nõu lahendusteni jõudmisel.

Infoliin pakub võimalust anonüümsuseks, aitab peale diagnoosi uues olukorras orienteeruda ning leida kõige parema olemasoleva abi ja nõu võimalikult kodukoha lähedal. Infoliin aitab aru saada nii haiguse olemusest kui annab nõu kriisis.

Dementsuse infoliin on avatud igal tööpäeval 4 tundi ning infoliini nõustajad on dementsuse valdkonna eksperdid: arstid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, õppejõud ja dementsusega inimeste kogenud lähedased. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja loal tegeletakse ja nõustatakse teda edasi juhtumi põhiselt, kaasates vajadusel muid spetsialiste.  

Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 12:00-16:00 ning kolmapäeval kell 16-20. Infoliini number on 6 446 440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata meiliaadressile info@eludementsusega.ee, saadetud küsimustele vastavad oma ala eksperdid.