Oled teretulnud helistama telefonil 53 414 729, kui soovid dementsuse teemalist nõustamist! Oodatud on helistama nii dementsusega inimesed, nende lähedased, teenuseosutajad, spetsialistid ja kõik teised, kellel on dementsusega seotud teemadel küsimused, mis vajavad lahendamist, lahendamisele kaasaaitamist või dementsuse alast informatsiooni!