2018. a suvel teostasime Sotsiaalministeeriumi tellimusel ekspertanalüüsi dementsusega inimeste füüsilise keskkonna kohandamise kohta hoolekandeasutuses
13. detsembrist 2018 kuni 13. märtsini 2019 kell 17.00 on avatud taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele väljaspool kodu nii päevast kui ööpäevast üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes.
Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor hoolekandeasutustele füüsilise keskkonna kohandamiseks