Dementsussõbralik ühiskond aitab dementsusega inimestel tunda ennast väärika ja toetatud ühiskonna liikmena.

Dementsussõbralikes ühiskondades keskendutakse dementsusega seotud stigma ja tõrjutuse vähendamisele. Elanikkonda koolitatakse dementsuse teemal ja õpetatakse, et dementsusega inimene võib maailma tajuda teistmoodi. Dementsussõbralikus ühiskonnas tunnevad dementsusega inimesed end turvaliselt ja toetatuna ükskõik kus nad viibivad – poes, kasutades ühistransporti või harrastades oma hobisid. Kõik, kes igapäevaselt või ametiülesannetest tulenevalt dementsusega inimest ümbritsevad, on saanud koolitust ja toetavad dementsusega inimest tema toimingutes.

Dementsussõbralikke kogukondi iseloomustavad nii sotsiaalsed kui füüsilised aspektid. Sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kohandamine aitab dementsusega inimestel vähendada ärevust, stigmasid nende suhtes ning aitab vähendada depressiivsust.

Me tahame oma tegevustega luua võimalused, et ka Eesti saaks liikuda dementsussõbralikuma ühiskonna suunas!