https://www.hooldekodukoht.ee/hooldekodud
Hooldekodukoht.ee on veebirakendus, mis aitab sul leida enda lähedasele inimesele tema vajadustest lähtuvat sotsiaalteenust. Hooldekodukoht.ee veebirakenduse kaudu saad teha päringuid vastavalt sotsiaalteenuse asukohale ja hinnale.  Veebiplatvormi eesmärk on pakkuda abivajajatele võimalust reaalajas vaadata vabu kohti hooldekodudes/hooldushaiglates ning tutvuda pakutavate teenuste sisuga maksimaalselt enne teenusele suundumist, lisaks on võimalus tellida meditsiinilist transporti või koduhooldusteenust. Antud teenus erinebki teistest klassikalistest infoportaalidest asjaolu poolest, et abivajaja ja sotsiaaltöötaja ei pea kulutama tunde ja päevi uurimaks vabade kohtade olemasolu asutustes, kõik teenusepakkujad on ühtse põhimõtte järgi portaali sisestatud, mis teeb teenuse hinna ja sisu võrdlemise lihtsaks.