Järgmine Saue tugigrupi kohtumine toimub 05. septembril 2019 kell 16.00-18.00 Saue Päevakeskuses (Kütise 4).
Saue tugigrupi juht on Liivi Lents: liivilents@hotmail.com