Seminar

„DEMENTSUSEGA INIMESE TOETAMINE”

22. märts 2019

Viljandi Linnagaleriis (Tallinna 11/1, Viljandi Linnaraamatukogu III korruse saal)

Seminar on mõeldud omavalitsuse esindajatele, sotsiaaltöötajatele, perearstidele, erinevate ühingute esindajatele, teenuse osutajatele, omastehooldajatele 

Päevakava

14.00 – 14.15 Avasõnad - Ivi Normet MTÜ Elu dementsusega

14.15 – 14.45 Dementsuse diagnoosimine, psühhiaatri vaatenurk – psühhiaater dr. Katrin Kaarma Viljandi haigla ja Dementsuse Kompetentsikeskus

14.45 – 15.15 Tantsulise liikumise grupitreeningu tutvustamine – psühholoog Mari-Liis Mägi Viljandi haigla

15.15 – 15.45 KOVi poolsed teenused ja toetused – Livia Kask Viljandi Sotsiaalameti juhataja

15.45 – 16.15 Toetavad teenused SA Viljandi Haigla hoolekandekeskuse näitel – Kaja Koger ja Elena Erm

16.15 – 16.30 arutelu koos kohvipausiga

16.30 – 18.00 Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele

Registreerimine kohapeal